Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  5. EVEN a ODD - Zaokrúhľovanie na párne a nepárne čísla

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať