Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  9. WORKDAY a WORKDAY.INTL - Pripočítavanie pracovných dní

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať