5. Funkcia COUNT - počet buniek (záznamov) - číselných