Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  2. Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku?