Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  11. COPY a PASTE - kopírovanie a prilepenie