5. CTRL + Backspace alebo Delete - Vymazávanie slov