Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  2. ACCESS vs. Excel - výhody / nevýhody - kedy použiť ACCESS?