Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  8. Dotazy - Výberový - Zoskupovanie a Agregačné funkcie

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať