5. Prepojenia - nastavenie prepojenia v prezentácii