Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  5. Prepojenia - nastavenie prepojenia v prezentácii