Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  15. Spustenie prezentácie - F5 a SHIFT+F5