Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  11. Zoskupovanie (textových) dát/údajov v KT

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať