Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  12. Zoskupovanie dátumových a časových údajov/dát

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať