Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  1. ROUND - matematické zaokrúhľovanie