Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  3. MROUND, FLOOR, CEILING - zaokrúhľovanie na násobky čísel

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať