Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  8. IF, AND a OR - inak - pomocou matematických operátorov