Angličtina: Gramatika

Na stručných videách Vám v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku.

Váš lektor


Martina Šurinová Mravíková
Martina Šurinová Mravíková

Maťka je zakladateľka jazykovej školy - Leitus, ktorá v Bratislave ponúka skupinové kurzy a individuálne doučovania z angličtiny, nemčiny a španielčiny. Vyštudovala Cudzie jazyky a interkultúrnu komunikáciu. Už popri škole sa aktívne venovala doučovaniu z nemeckého a anglického jazyka rôznych vekových skupín. V Leituse je garantom jazykov, vytvára vlastné materiály a v súčastnosti sa orientuje na lingvistiku daných jazykov a metodiku ich učenia.


Aktuálna cena kurzu:
od 49,00 €

Licencia: 3 | 6 | 12 mesačná licencia

Počet videí: 171 videí
Dĺžka kurzu: 1 038 minút (17 hodín a 18 minút)

Máte záujem kurz si môžete objednať priamo tu - Objednať tento online kurz

Vyskúšajte náš online kurz angličtiny, ktorý je zameraný na anglickú gramatiku. Veľa kurzov, či už skupinových alebo individuálnych, sa orientuje hlavne na konverzáciu. Nezabúdajme ale na to, že bez správneho ovládania gramatiky nemáme v používaní jazyka takú slobodu, sme dosť obmedzení a ťažko sa nám skladajú vety.

Na stručných videách Vám v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku.
Priemerná dĺžka gramatických videí je 7 minút.
Používame vlastné gramatické videá, materiály (PDF), ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť. Ku každému prebranému učivu si tiež môžete spraviť test a overiť si svoje vedomosti.
K testom sme spravili aj videá so správnymi odpoveďami, kde Vám ich vysvetlíme.

Každá jedna sekcia je zameraná na vysvetlenie určitej časti anglickej gramatiky, napríklad:
slovosled, časovanie, rozkazovací spôsob, prívlastky, stupňovanie prídavných mien, členy, všetky zámená, čísla a číslovky, question tags, časy: prítomný, minulý aj budúci, predložky, slovesá, trpný rod, príslovky a množstvo iných…

V každej sekcii nájdete: video, v ktorom je daná gramatika vysvetlená. Následne v nej nájdete test, kde si naučené vedomosti viete otestovať. Video so správnymi odpoveďami z testu aj s vysvetlením a PDF súbor s gramatikou, ktorý je možné si stiahnuť a vytlačiť.


Lekcie v kurze


  Základné informácie o kurze
Dostupné v dni
dni po vašom prihlásení
  Členy
Dostupné v dni
dni po vašom prihlásení
  Dátum a čas
Dostupné v dni
dni po vašom prihlásení
  Príslovky
Dostupné v dni
dni po vašom prihlásení
  Koniec kurzu
Dostupné v dni
dni po vašom prihlásení