Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  Budúci čas GOING TO v minulosti – GOING TO in the past

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať