Present Simple: Základné tvorenie

1. PDF - AJ VIDEO - 47. Present simple.pdf