Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  Minulý čas jednoduchý a priebehový | Past Simple a Past Continuous

Obsah kurzu je zamknutý
Ak už ste zaregistrovaný, stačí sa iba prihlásiť.
Na odomknutie kurzu sa musíte zaregistrovať