Predchádzajúca lekcia Dokončiť a pokračovať  

  9. Výpočet DPH - Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne